Logo
Logg inn

Barna i Gratangen omkring barnet i krybben (fra julevandringen 9. desember 2015)

Barna i Gratangen omkring barnet i krybben (fra julevandringen 9. desember 2015) Foto: TVH

Åpenbaringstiden

Åpenbaringstiden er julens ettertid og varer til Askeonsdag da fastetiden og forberedelsen til påske tar til. 

Åpenbaringstiden er en lys, gledens tid i kirkeåret - en fortsettelse av julens glede. Den liturgiske fargen er grønn - vekstens og håpets farge. Kristus er kommet!

I bibeltekstene som leses og utlegges i denne tiden, pakkes Guds store gave ut for oss slik at Jesu herlighet åpenbares for oss fra søndag til søndag. Vi skal vokse i innsikt i hvem Jesus virkelig er og lære å kjenne ham som vår Herre og frelser. 

Velkommen til Åpenbaringstidens gudstjenester!

Les Kirkepostens siste utgave