Logo
Logg inn

Hva skjer?
25.06.17 - 3. søndag i treenighetstiden
02.07.17 - 4. søndag i treenighetstiden
09.07.17 - 5. søndag i treenighetstiden

GOD PÅSKETID!   (Den varer til pinse!)

Fra alteret i Gratangen kirke

Fra alteret i Gratangen kirke Foto: TVH

  

Kristus er oppstanden! 
Han lever og vi skal leve!
For vi er ved troen oppreist med ham i dåpen til døden!  
(Ef. 2,1-10)

Påskedagen er din dåpsdag!

Dåpsdagen er din påskedag! Mitt eneste håp
er det som jeg fikk i den hellige dåp.
For Loven har dømt meg og slått meg ihjel
og lagt meg i graven med kropp og med sjel.
Jeg selv er en skygge av det som ble skapt
/: før livet gikk tapt. :/

2. Og skyggenes land
de ligger så dypt under syndflodens vann.
Men Herren steg ned i den veldige flom.
Min Gud lot seg døpe med synderes dom.
Og dypt i det mørke fordømmelsens hav
/: fant Kristus en grav. :/

3 Mitt eneste håp
er satt til min Herres frivillige dåp.
Han døde min død, i min grav ble han lagt;
slik fikk han min død og min grav i sin makt.
Straks steg han av dåpen med velde og bød
/: en dåp til sin død. :/

4 Av Syndflodens vann
står nydøpte opp til de levendes land.
Han døptes til min død, jeg døpes til hans,
slik har han forvandlet min klage til dans.
Han løser mitt liksvøp, jeg jubler for Gud
/: i prestelig skrud. :/              (Norsk Salmebok 2013 nr. 185)
 

Apostelen Paulus sier om oppstandelsen med Kristus til nytt liv i dåpen: 

"... Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg." (Gal 2,19-20).


"Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt!"      (Norsk Salmebok 2013 nr. 197)