Logo
Logg inn

Hva skjer?
14.10.18 - 21. søndag i treenighetstiden
04.11.18 - Allehelgensdag
18.11.18 - 26. søndag i treenighetstiden
22.11.18 - konfirmant-spesial
25.11.18 - Domssøndagen / Kristi kongedag
02.12.18 - 1. søndag i advent
16.12.18 - 3. søndag i advent
24.12.18 - Julaften

 

Regnbuen over Gratangen  (Foto: TVH 30.07.09)

Regnbuen over Gratangen (Foto: TVH 30.07.09)


Guds tegn over Gratangen


Etter "Syndfloden" tenkte Herren med seg selv: "Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det. Så lenge jorden består, skal sæd og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri mer ta slutt." (1 Mos 8,21-22)

Så sa Gud til Noah og sønnene hans: "Når jeg samler skyer over jorden, og buen blir synlig i skyene, da vil jeg komme i hu den pakt som er mellom meg og dere og hver levende skapning. Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt liv... Dette tegnet er den pakten jeg oppretter mellom meg og alt liv som finnes på jorden!" (1Mos 9,14-15.17)


Hva forstår vi av det Herren her sier på Noahs tid? Jo, at hver eneste time og dag er gitt oss av Guds rene nåde, så vi i tide kan komme til oss selv og vende om.

Dette er dypest sett en tekst om dåpen. Vannet bar Noahs ark i storflommen da verden gikk under i dypet av Guds vrede over synden. Slik bærer også dåpsvannet oss. Kristi kirke på jorden er endetidens Noahs ark. I dag og på dommens dag frelser vannet oss fra den samme Guds vrede ved troen på "Ordet om korset" - den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus! Livet i Kristus er derfor en vandring på vannet vi er døpt i. Ved troen på Ordet (evangeliet) bærer det oss hver dag på hjemveien.

Gratangen kirke er et seglskip!

Gratangen kirke er et seglskip! Foto: TVH

Regnbuens vakre farger viser seg når himmelens sluser åpner seg i lyset fra den samme Guds himmel.

Gratangen kirke er et skip med segl omgitt av vann! 

Hvilket mektig tegn!

_____________________________