Logo
Logg inn

Samarbeid kommune - kirke

Av tore onsdag 20 oktober 2010, oppdatert onsdag 20 oktober 2010 kl 16:27

Lars Lauritzen

Lars Lauritzen

Mandag 14. juni inviterte Gratangen menighetsråd formannskapet, rådmannen og representanter for alle partiene til seminar om samarbeid i lokalsamfunnet mellom kommunen og Kirkelig fellesråd (= menighets-rådet). Rådgiver og kursholder fra Kirkelig Arbeidsgiver–  og interesseorganisasjon, Lars Lauritzen (bildet), ledet seminaret.

Godt samarbeid mellom kirke og kommune har lang tradisjon i vårt land, noen også Kirkeloven vektlegger. Men av og til kan samarbeidet lide av at kommunepolitikere og administrasjon har lite kunnskap om menighetsrådets ansvar og virksomhet.

Etter seminaret gav Rådmann Bjørnar Storeng uttrykk for å ha fått ny innsikt i menighetsrådet oppgaver av stor betydning for et bedre samarbeid videre. Han ville gå inn for hyppigere og mer regelmessig kontakt mellom kommune og menighetsråd, ikke minst gjennom kirkevergen som daglig leder.

Fra kommunens side var det bare rådmannen som fikk med seg dette nyttige seminaret. Ingen av de inviterte kommunepolitikere hadde tid og anledning til å komme.