Logo
Logg inn

Bispevisitas 30.01-03.02.2013. Album 1

Fra bispevisitasen i Gratangen 30. jan. - 3. feb. 2013

Forrige Neste

Løvdal bedehus etter gudstjenesten. Fra venstre: Prost Ove Kjelling, menighetsrådsleder Brit Hveem, biskop Per Oskar Kjølaas, sokneprest Tore Vatne Helland og kantor/organist Tom Cato Amundsen.

Løvdal bedehus etter gudstjenesten. Fra venstre: Prost Ove Kjelling, menighetsrådsleder Brit Hveem, biskop Per Oskar Kjølaas, sokneprest Tore Vatne Helland og kantor/organist Tom Cato Amundsen. Foto: HN