Logo
Logg inn

Dåp

Av tore onsdag 10 september 2008, oppdatert tirsdag 21 oktober 2014 kl 16:53

Døpefonten i Gratangen kirke

Døpefonten i Gratangen kirke Foto: TVH

GRATULERER MED BARNET!

Vi håper at det står godt til med både mor og barn!"La de små barn komme til meg", sa Jesus. Nybakte foreldre utfordres dermed til å ta stilling til om også deres barn skal døpes. Mange føler seg nok usikre på hvor de står i forhold til kristen tro. Er det da rett å døpe barnet?

Hva skjer i dåpen?
I dåpen blir barnet tatt imot av Gud og får del i hans frelse. Det blir født på ny ved Den Hellige Ånd og får del i et nytt liv i troen på Jesus Kristus. Dermed blir barnet også innlemmet i den lokale menigheten og i kirken.

Hva forplikter foreldre og faddere seg til?
Dåp betyr opplæring. Ved døpefonten erklærer foreldre og faddere - for Guds ansikt og i vitners nærvær - sin klare vilje til å oppdra barnet i den kristne forsakelse og tro. Dette innbærer et ja til dåpsforpliktelsen:

"Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at det er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære det selv å be, og hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at det kan bli hos Kristus når han vokser opp, likesom det ved dåpen blir forenet med ham.” (Fra dåpsliturgien)

Med støtte fra menigheten er foreldrene barnets fremste forbilder og lærere i kristen forsakelse og tro. Skal barnet kunne leve og vokse i troen på Jesus Kristus, er den kristne oppdragelsen i hjemmet og foreldrenes eget liv med Kristus og hans ord viktig. Når troens miljø i hjemmet så knyttes til jevnlig deltakelse i menighetens gudstjenester, aktiviteter for barn, opplæring og felleskap i troen, vil barnet få næring til det nye livet i Kristus. Som det vokser til og blir kjent med evangeliet, vil det finne glede, trøst, håp og kjærlighet i troen midt i en fallen og urettferdig verden som står korset og frelsen i Kristus imot.  (Jf. dåpsforpliktelsen).

Velkommen til samtale
Dersom dere er i tvil om barnet skal døpes, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med presten. Gjennom en samtale kan dere komme fram til større klarhet om dere vil at barnet skal døpes.

Presten kan nås på tlf. 77021577 / 97593244 eller på epost: tore.helland@gratangen.kirken.no

Dersom dere har bestemt dere for dåp, tar dere også kontakt med prestekontoret. Det kan gjerne skje over telefon i første omgang - og i god tid (minst èn måned) før ønsket dåpssøndag. En gjør da avtale om dåpsdato, tid for dåpssamtalen og opplyser om navn på barnet og faddere som er valgt. Dere må velge minst 2 faddere (maksimalt 6). Disse bør være over 15 år og medlemmer av Den norske Kirke. De bør velges med omhu med barnets kristne oppdragelse for øyet (se faddernes ansvar ifølge dåpsforpliktelsen gjengitt ovenfor).

Dåp i Gratangen sogn
Dåp forrettes normalt i høymessen kl. 11.00 søndag formiddag i Gratangen kirke. Noen få søndager i året er det også mulighet for dåp i Gratangsbotn kapell og Løvdal bedehus. Ved at dåpen skjer i gudstjenesten knyttes kontakten mellom dåpsfamilien og gudstjenestefellesskapet i menigheten barnet blir døpt inn i.

Aktuelle datoer for dåp
Se gudstjenesteliste i vårt månedlige menighets- og meldingsblad Kirkeposten”.

Mer om dåpen: Dåp i Den norske kirke.