Logo
Logg inn

Generelt om dåp i Den norske kirke

Av tore onsdag 21 april 2010, oppdatert torsdag 10 juni 2010 kl 12:57

Dåp i Den norske kirke

Dåp i Den norske kirke

På kirkens hjemmeside (kirken.no) finnes mye generell informasjon om dåp i Den norske kirke (DNK). Det meste av dette vil også stemme for den enkelte menighet, samtidig som den lokale menighet også gjerne har noen lokalt tilpassede ordninger som kan avvike noe. Informasjonen bak lenkene nedenfor bør derfor sammenholdes med den informasjon som er lagt ut om dåp i Gratangen menighet.

Lenker med generell informasjon om dåp i Den Norske Kirke: