Logo
Logg inn

Om å være fadder

Av tore tirsdag 9 september 2008, oppdatert torsdag 31 mars 2011 kl 13:16

Hjelp – jeg er blitt fadder!

Å være fadder var en alvorlig sak før i tiden . Men hva betyr det å ha tatt på seg fadderansvaret i vår tid?

Jeg er selv fadder og har vært fadder for barn som nå er voksne. Akkurat det tror jeg at jeg deler med de fleste i vårt land. Ja, faktisk vrimler det av faddere i Gratangen!

Men hva var det egentlig vi tok på oss den dagen vi stilte opp som faddere ved døpefonten? Var vi bare vitner der og da – og det var det?

Et hellig ansvar!

Jo, vitner er vi. Men vi hørte samtidig lest opp for oss noe langt mer utfordrende: "Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære det selv å be, og hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at det kan bli hos Kristus når det vokser opp, likesom han ved dåpen blir forenet med ham."

Ja, dette hellige ansvaret står vi i kirken og forplikter oss på! Men heldigvis er vi på lag sammen med foreldrene og menigheten! Som faddere skal vi være med på å bidra til at barnet vokser opp under forbønn og i kontakt med Guds ord og gudstjenesten i menigheten der barnet bor. Foreldrene står selvfølgelig nærmest barnet og har hovedansvaret for ”at barnet oppdras i den kristne forsakelse og tro”, slik det sies ved døpefonten. Men vi kan hjelpe til og støtte dem på mange måter i den kristne oppdragelsen av barnet! Det har vi høytidelig forpliktet oss til både i Guds og menneskers nærvær!

Det aller viktigste!

Av de oppgavene som gis til fadderne ved døpefonten, er det den første som nevnes – nemlig å be for barnet – aller viktigst. Her har fadderne har et særlig ansvar for å følge opp – ikke minst fordi dette er noe alle faddere kan bidra med. Ingenting er viktigere for en fadder enn nettopp å huske barnet i bønn om at det må bli bevart i dåpens nåde og få et godt liv i tjeneste for Gud og sin neste.

Hold kontakten med barnet!

Noen er så heldige at de bor nær fadderbarnet sitt og kan besøke det og bli godt kjent med det. Da kan de også delta i meningsfulle aktiviteter sammen med barnet - og kanskje også lese høyt for det fra en barnebibel og være med til gudstjenester i kirken – i hvert fall når det er gudstjenester som er mer tilpasset barna. Ja, kanskje kan du også følge med barnet fram til nattverdbordet? Som fadder kan du i hvert fall gå fram sammen med barnet til døpefonten og tenne et lite lys i lysbåten. Det tente lyset minner barnet på at det her i døpefonten ble et Guds barn og kom om bord i kirkeskipet - Guds ark (jf. Noahs ark) - hvor vi er trygge i all slags vær og føres trygt inn i til livets havn. Her i dåpen fikk barnet troen og livets lys i gave. Da ble et lys tent av Gud selv – et lys som skal brenne livet ut!

Andre bor langt unna og må være faddere pr. post. Små barn synes det er veldig spennende når det på dåpsdagen deres kommer et brev eller en pakke i posten som bare er til dem! Det kan være et morsomt kort, en liten leke eller en bildebok med bibelfortellinger eller en CD med kristne barnesanger. Eller en gavepakke fra dåpsklubben ”Tripp Trapp” ( se mer nedenfor).


Har ikke flyttet bildet ennå, så mi må peke på bildefilen via navnet på siden det opprinnelig ble lastet opp til. Skal fikse dette seinere.

Husk dåpsdagen!

Uansett om fadderne bor nær eller langt borte, er det viktig at barnet får en oppmerksomhet på dåpsdagen sin. Bursdager og jul har nok med sitt. Men på dåpsdagen hvert år er det en gylden anledning for fadderne å gi seg til kjenne og gjøre noe som minner barnet om at det er døpt og har fått en stor gave fra Gud.

Bare det å huske dåpsdagen er faktiske noe av det viktigste en fadder kan gjøre! Det hjelper foreldrene også til å huske det og ta fram og tenne dåpslyset. Kanskje tar de også fram noen bilder fra kirka den dagen barnet ble døpt. Og så åpner de den nye bildeboka med fortellinger fra bibelen som barnet samme dag fikk i posten fra fadderen sin! Eller de spiller den nye CD’n med barnesanger som en annen fadder sendte! (Bildet viser et eksempel på en bok i gavepakkene fra dåpsklubben ”Tripp Trapp” – se nedenfor).

Dåpsklubben ”Tripp Trapp”

En spesiell mulighet for faddere er å benytte seg av tilbudet fra ”Dåpsklubben Tripp Trapp” som drives av kirkens pedagogiske verksted – Iko-forlaget. Her kan du melde inn barnet som medlem og betale litt for å la barnet få tilsendt årlige gavepakker fram til 12 års alder. Pakkene inneholder spennende leker og spill, små bøker, plakater, CD’er med sanger og fortellinger fra bibelen osv. osv. Gå inn på dåpsklubbens nettside - og les mer om dette flotte tilbudet.

Konfirmasjonstiden

Når konfirmasjonstiden kommer, har du som fadder rike muligheter til å bidra ved å delta i konfirmasjonstidens gudstjenester og vise interesse for det konfirmanten er med på og arbeider – ja, kanskje til og med høre ham/henne i trosbekjennelsen eller de 10 bud når det skal læres utenat! Du blir kanskje også spurt om å bidra som fadder med praktiske oppgaver i menigheten i konfirmasjonstiden. Og på konfirmasjonsdagen kan du som fadder reise deg og høytidelig stå mens fadderbarnet blir bedt for med håndspåleggelse. Har du fulgt barnet gjennom årene, vil det være godt og meningsfylt å stå der som fadder den dagen og tenke tilbake på det du forpliktet deg på 14 år tidligere ved døpefonten.

Hjelp, jeg er blitt fadder!

Det er en stor ære og glede å bli vist den tillit å være fadder for et barn som døpes. Samtidig står en stor utfordring foran en fadder etter fadderbarnet er døpt – et ansvar som varer til barnet blir voksen. Men det skal ikke så mye til! Få av oss får til alt vi har nevnt ovenfor, men noe eller litt kan alle gjøre!

Må Gud velsigne deg i din tjeneste som fadder!  

TVH


Mer om det å være fadder

Barn og tro. Ressurser for foreldre, besteforeldre og faddere.