Logo
Logg inn

Aktiviteter

    Ingen kommende aktiviteter registrert.

Diakoni

Av tom onsdag 10 september 2008, oppdatert torsdag 6 april 2017 kl 14:49

Gratangen diakoniutvalg

Diakoniutvalget 2011-15. 
Fra venstre: Mona-Lise Furuly, Hillgunn Jakobsen, Astrid Holtmo, Henny Berg, Olaug Gunnarsen.  Nye medlemmer høsten 2015:  Snefrid Larsen, Sigrid Nordmo, Anniken Enge (ikke med på bildet)

Diakoniutvalget 2011-15. Fra venstre: Mona-Lise Furuly, Hillgunn Jakobsen, Astrid Holtmo, Henny Berg, Olaug Gunnarsen. Nye medlemmer høsten 2015: Snefrid Larsen, Sigrid Nordmo, Anniken Enge (ikke med på bildet) Foto: TVH

Gratangen diakoniutvalg har de siste 25 årene vært ledet av menighetens diakon eller diakoniarbeider. Denne stillingen har vært ute av funksjon i ganske lang tid, men utvalget har likevel klart å holde igang noen faste arrangementer og aktiviteter. Særlig bør nevnes "Åpen stue" annenhver onsdag formiddag på stua på det gamle sykehjemmet. Ellers arrangerer utvalget basar, julebord og solfest og deler ut blomster til jul de pårørende etter dødsfall det siste året.

Kontaktperson for Gratangen menighets diakoniutvalg: Pr. 1. august 2016 har vi ingen leder i diakoniutvalget. Vi håper å få en ny leder på plass i løpet av august september 2016. 

Fra og med 1. mars 2011 - da vi fikk ny diakoniarbeider og stillingen kom i funksjon igjen - har diakoniutvalget fått en ny og langt bedre situasjon. Mange nye aktiviteter er satt i gang for både eldre og barn, men høsten 2015 sluttet dessverre vår medarbeider i stillingen - og det er usikkert om vi får en ny kvailfisert person i stillingen.  Se mer nedenfor.

Agnes Bakkeid Lindell

Agnes Bakkeid Lindell Foto: TVH

 VÅR NYE DIAKONIARBEIDER

Agnes Bakkeid Lindell ble 1. juli 2016 ansatt som diakoniarbeider i Gratangen menighet - inntil videre i 20% stilling. Hennes oppgave blir i første omgang å besøke og vise omsorg for alle i vår menighet og i Gratangen ellers som trenger noen å samtale med. Hennes ønske er å være en samtalevenn for dem som trenger det. Se prestentasjon av Agnes og hennes ønsker for tjenesten i Kirkeposten nr. 4 2016. 

 

Gitte Hoff ble ansatt i stillingen 10 september 2012 og har hatt permisjon siden sommeren 2015 pga. stort arbeidspress i eget firma (flyktningemottak). I dagens flyktningensituasjon har hun dessverre høsten 2015 måttet si opp stillingen.

Gratangen menighet har hatt denne halve stillingen i nær 30 år. Bispedømmet dekker halvparten av lønnsmidlene. Stillingen lyses i utgangspunktet ut med krav om full høyskoleutdanning i diakoni, noe som har vist seg vanskelig å få søkere til i små sokn her i nord. Gratangen menighet (og hele bispedømmet) har derfor hatt svært god nytte av at personlig egnede ufaglærte har fått være i stillingen. Denne kvoten er nå brukt og bispekontoret krever at kun fullt utdannet person blir tilsatt. Stillingen ble lyst ut igjen i januar-februar 2016. Menigheten er dermed for tiden uten denne stillingen i drift og kan derfor ikke følge opp alle de gode aktivitetene som er blitt satt i gang de siste årene. I tillegg rammer det også viktige deler av av vårt arbeid for barn. Det synes vi er svært vanskelig og beklager sterkt!    

 

Våren 2017: Diakoniutvalget med ny giv. 

Etter at Gratangen diakoniutvalg har gått for halv maskin noen måneder pga. problemer med å få på plass en ny ledelse, er utvalget nå i februar - mars 2017  i gang igjen med de mest tradisjonelle aktivitetene. Mona-Lise Furuly ble i utvalgets møte 5. april valgt inn som leder og utvalget er i tillegg utvidet med et par nye medlemmer: Rigmor Hanssen og Lillian Nilsen.  Mona-Lise kan treffes på tlf. 93257426.

Åpen stue 
Gratangen diakoniutvalg ønsker velkommen til Åpen stue utover våren - annenhver  onsdag kl. 11.00 -  ca. 12.30 i stua i det gamle sykehjemmet. Datoene framover blir satt opp i lista "Hva skjer" på vår hovedside. Første Åpen stue blir onsdag  19. april. Deretter 3. mai og 24. mai (siste gang før sommeren).  Det blir kaffe og vafler, loddsalg-/trekning og allsang - og gjerne litt underholdning og av og til aktiviteter.     

Solfesten: Diakoniutvalget arrangerer "Solfest" hvert år i februar-mars. Her kåres årets solprins. Våren 2017  ble solfesten feiret onsdag 29. mars

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon: Tirsdag før palmesøndag deltar diakoniutvalget vanligvis i den årlige "Fasteaksjonen" ved å servere middag  til alle konfirmantene og stelle godt med dem før de sendes ut med bøssene. Konfirmantene utgjør det fleste bøssebærerne i aksjonen, men også noen voksne er med.  

Gratangen menighets besøkstjeneste
Agnes Bakeid Lindell er ansatt som diakoniarbeider med besøkstjeneste og sjelesorg som arbeidsfelt i en mindre stillingsprosent fra 1. juli 2016. Hun gir tilbud om sjelesorg og samtale for alle i Gratangen som trenger en samtalevenn.
Se annonsering i Kirkeposten nr. 4, 2016.

 Er du interessert i å få besøk eller mer informasjon, kan du ta kontakt med: Agnes Bakeid Lindell, tlf 90243605.    

__________

DISSE AKTIVITETENE HAR VI NÅ MÅTTE LEGGE TIL SIDE INNTIL VIDERE: 

Liv og røre på Gratangsheimen
 I samarbeid med Frivilligsentralen. På grunn av ressursmangel er det  dessverre lite sannsynlig at vi kan bidra til noen slike arrangementer på Gratangsheimen i overskuelig framtid.

"Klubben"
I samarbeid med Frivilligsentralen og pårørende har vi klubb for brukere av PU-tjenesten. Siden vi for tiden ikke har nok ressurser,  er det tvilsomt om vi kan bidra til klubbens aktiviteter i overskuelig framtid. .

Handlevogn på Gratangsheimen
Gratangen Diakoni og Gratangen Frivilligsentral tilbød handlevogn på Gratangsheimen annenhver onsdag. Siden vi for tiden ikke har ressurser nok, vil denne tjenesten ikke kunne bli fulgt opp fra Gratangen menighets side i overskuelig framtid. 

 


 

 Leder og kontaktperson for Gratangen menighets diakoniutvalg våren 2017: Olaug Gunnarsen, tlf. 47249274.