Logo
Logg inn

Bispevisitas

Av tore mandag 12 april 2010, oppdatert mandag 12 april 2010 kl 14:58

Den første bispevisitasen til Gratangen etter at soknet ble selvstendig som eget prestegjeld i 1999 skjedde vinteren 2003 ved biskop Per Oskar Kjølaas.  Soknepresten la før visitasen fram en visitasmelding med fyldig informasjon om menigheten og dens arbeid på den tid. Biskopen leste ved visitasgudstjenesten den siste dagen av visitasen opp et visitasforedrag hvor han oppsummerer sine inntrykk etter visitasen. 

Kirkeposten gjengivelse av biskopens visitasforedrag med bilder finner du her: Del 1 og del 2.  Kirkeposten annonserte også visitasprogrammet.

Menigheten har - som en del av Ibestad prestegjeld - hatt flere visitaser tidligere - den siste i 1994 v/ biskop Ola Steinholt. Vi kommer tilbake med stoff fra denne og om mulig fra tidligere visitaser.