Logo
Logg inn

Nedlagte gudstjenestesteder

Av tore mandag 12 april 2010, oppdatert mandag 12 april 2010 kl 15:34

Labergmoen bedehuskapell

Labergmoen bedehuskapell Foto: TVH (2005)

Labergmoen bedehuskapell

Labergmoen bedehuskapell ble vigslet til kapell av biskop Norderval i 1969 og var et senter for stor misjonsforeningsaktivitet og gudstjenester i mange år. Men brua og soknekirka som få år senere ble bygd på Årstein samt etterhvert redusert oppslutning i misjonsarbeidet, førte til slutt til at bedehuskapellet ble avvigslet med en siste gudstjeneste 4. desember 2005. Mer om dette kan du lese i Kirkeposten novembernummer samme år.

Om Labergmoen bedehuskapell i "Våre kirker", Vanebo forlag 1993 (Gjengitt med tillatelse fra forlaget).

 

Grøsnes bedehus

Grøsnes bedehus

Grøsnes bedehus Foto: TVH (Juli 2003)

Sammen med Løvdal bedehus var Grøsnes bedehus gjennom mange år et senter for stor misjonsvirksomhet i ytre Gratangen. Selv om det ikke var vigslet som kapell, ble det helt fram til begynnelsen av vår århundre feiret gudstjenester jevnlig her. Men de bedrede kommunikasjonene og nedleggelse av misjonsforeningene førte til at huset ikke kunne drives som bedehus lenger. I 2005 ble huset revet og en del av inventaret ble gitt til Løvdal bedehus.

Mer tekst og bilder kommer....