Logo
Logg inn

Gravferd

Av tore mandag 19 april 2010, oppdatert onsdag 9 juni 2010 kl 23:52

Gravferd i Gratangen sokn 

Vi i Gratangen menighet ønsker å rekke ut ei hånd til de etterlatte og bidra til å gi avdøde en verdig gravferd. Ikke minst vil  vi gjerne dele den trøst og det håp troen på Jesus Kristus kan gi oss i smerte og sorg.

Her får du vite litt om hvordan du går fram når du etter et dødsfall har ønske om kirkelig gravferd fra kirke, kapell eller bedehus til kirkegård i Gratangen sokn:

1. Første kontakt (pr. telefon)
De ansvarlig pårørende (jf. §9 i Gravferdsloven) tar gjerne direkte kontakt med presten eller kirkevergen for å planlegge tid og sted for begravelsen. Det er ikke nødvendig å gå om et begravelsesbyrå (selv om noen også velger det). Når sted, dag og klokkeslett er avklart, vil presten orientere kort om salmevalg og retningslinjer for påleggelser av blomster og enkelte andre praktiske forhold som bør tenkes på før gravferdsdagen. Samtidig vil han også foreslå dag og tid for en sørgesamtale.  En viktig del av denne første kontakten pr. telefon vil ofte også være at de pårørende får fortelle litt om hva som er skjedd og dele sin sorg med presten.

Viktig ellers:
- Dersom et gravferdsbyrå skal ta ansvar for begravelsen, bør byrået kontaktes samme dag.
- Dødsannonse bør utformes og sendes avis(ene) i løpet av kort tid (sjekk avisenes frister).
- I løpet av første dag bør også viktige forhold omkring selve gravstedet (f.eks. festegrav eller ny grav) på kirkegården, avklares med kirkevergen.

2. Sørgsamtale (gjerne i avdødes hjem):
I sørgsamtalen får de pårørende fortelle nærmere om hva som er skjedd den og om den avdødes liv for å gi presten best mulig bakgrunn for å utforme et godt minneord. Det er derfor viktig for de pårørende å forberede seg litt på samtalen og gjerne også skrive ned noen hovedpunkter og fakta fra den avdødes liv på forhånd.

I sørgesamtalen vil også de praktiske forhold omkring seremonien i kirka og på kirkegården gjennomgås i detalj. Det kan dreie seg om hvor man sitter, hvem som skal legge på blomster og lese opp hilsener, når og hvor evt. sang- eller musikkinnslag skal plasseres, minnesamvær, kunngjøringer osv.  I en gravferd skal alt som skal skje være avtalt og klarlagt på forhånd uten rom for overraskende momenter. Dette krever gjerne god kontakt mellom presten og de nærmeste pårørende helt fram til gravferdsdagen. De pårørendes ønsker vil bli lyttet til og etterkommet så langt mulig innenfor de rammer en kirkelig begravelsessermoni gir. Særlig viktig er det at det legges til rette for medvirkning fra de pårørende. Du kan lese mer om alminnelige bestemmelser som gjelder for gravferd i gudstjenesteboken.

Mer informasjon om gangen videre ved gravferd vil ble lagt ut etterhvert.

Inntil videre finner du mye informasjon på Den norske kirkes hjemmeside.