Logo
Logg inn

Mer informasjon om gravferden

Av tore mandag 26 april 2010, oppdatert onsdag 9 juni 2010 kl 23:43

 

  

Du finner ellers nyttig informasjon om gravferd i vår kirke på Den norske kirkes hjemmeside. Du finner den samme informasjonen sortert under lenkene nedenfor. (Dette er generelle veiledninger som bør sammenholdes med menighetens lokale praksis

Planlegging av en gravferd  
Huskeliste 
Gangen i seremonien
Salmer og musikalske innslag 
 
Hele gravferdsliturgien 
Etter gravferden 
Gravferdsloven 
Alminnelige bestemmelser (fra Gudstjenesteboken del II)