Logo
Logg inn

Minneordet

Av tore onsdag 28 april 2010, oppdatert mandag 3 Januar 2011 kl 12:42

 

Minneordet utformes og holdes som oftest av presten* ut fra de opplysninger de nærmeste gir av den som er gått bort. Minneordet inneholder en fortellende kronologisk del med biografiske momenter fra den avdødes ytre livsløp. Men det inneholder også noe om personen som menneske både i familien og i samfunnet og hva vedkommende har betydd for sine nærmeste og for andre. Minneordet skal helst være ganske kort. Det kan utfylles ved at noen av de nærmeste eller andre kommer fram og sier noe i tillegg, enten ved båren eller i minnesamværet etterpå.

* Minneordet kan også utformes og holdes av en annen enn presten, f. eks. en i familien. Denne kommer da fram og holder minneordet som representant for nærmeste familie og de pårørende ellers.