Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 26. august - 14. søndag i treenighetstiden*

Løvdal bedehus kl 11:00. Høymesse. Prest: Thorild Svanemyr. Organist: Tom Cato Amundsen. Takkoffer: Løvdal bedehus.

Søndag 2. september - 15. søndag i treenighetstiden

Lavvoen på Holtås kl 11:00. Friluftsgudstjeneste med tidligere sokneprest i Ibestad Morten Alsvik og organist Tom Cato Amundsen. I lavvoen eller utenfor på det samiske tunet. Bålkaffe. I samarbeid med Hålogaland samiske forening.

Søndag 9. september - 16. søndag i treenighetstiden*

Gratangsbotn kapell kl 11:00. Høymesse. Prest: Thorild Svanemyr. Organist: Tom Cato Amundsen. Takkoffer: Gratangsbotn kapell

Søndag 16. september - 17. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse med presentasjon av årets konfirmanter. Prest: Thorild Svanemyr. Organist: Tom Cato Amundsen. Takkoffer: Det Norske Misjonsselskap

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

Kontakt Tom Cato Amundsen, tlf. 97198022.  Epost: kirkeverge@gratangen.kirken.no