Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 2. april - 4. søndag i fastetiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Takkoffer: Menighetens arbeid.

Fredag 7. april - Fredag før Palmesøndag

Gratangsbotn kapell kl 12:30. Påskegudstjeneste ved skoleavslutning før påske for Gratangen skole (Skolegudstjeneste)

Søndag 9. april - ingen gudstjeneste

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag

Gratangen kirke kl 18:00. Skjærtorsdagsmesse. Alm. skriftemål.  

Fredag 14. april - Langfredag

Gratangen kirke kl 18:00. Pasjonsgudstjeneste. Jesu lidelseseshistorie.

Søndag 16. april - Påskedag*

Gratangen kirke kl 11:00. Påskedagsmesse. Påskelyset bæres inn. Dåp. Konfirmantene deltar. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

Søndag 23. april - 2. søndag i påsketiden*

Gratangsbotn kapell kl 11:00. Høymesse. Alm. skriftemål. Takkoffer: Gratangsbotn kapell.

Søndag 30. april - 3. søndag i påsketiden

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Menighetens ukentlige hovedgudstjeneste flyttet fra Gratangen kirke til Gratangsheimen for å inkludere beboerne der. Alle velkommen!

Vi har en liste over gudstjenester under planlegging.

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

 Kontakt spr. Tore Vatne Helland, tlf. 77021577 / 97593244.  Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no