Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 22. oktober - 20. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Takkoffer: TV-aksjonen

Søndag 29. oktober - Bots- og bededag*

Løvdal bedehus kl 11:00. Høymesse. Takkoffer:Løvdal bedehus.

Søndag 5. november - Allehelgensdag

Gratangen kirke kl 11:00. Allehelgendagsmesse. Minnestund med lystenning. Kirkekaffe.Takkoffer: Diakoniutvalget.

Søndag 12. november - 23. søndag i treenighetstiden

Gratangsheimen kl 11:00. Høymesse. Denne gudstjenesten er flyttet fra Gratangen kirke for å inkludere beboerne på Gratangsheimen i gudstjenestefellesskapet. Alle velkommen.

Søndag 19. november - ingen gudstjeneste

Søndag 26. november - Domssøndagen / Kristi kongedag*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Dåp. Takkoffer: Kors på Gratangen kirke

Søndag 3. desember - 1. søndag i advent*

Løvdal bedehus kl 11:00. Høymesse. Takkoffer: Løvdal bedehus

Vi har en liste over gudstjenester under planlegging.

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

 Kontakt spr. Tore Vatne Helland, tlf. 77021577 / 97593244.  Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no