Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 22. april - 4. søndag i påsketiden*

Gratangsbotn kapell kl 11:00. Høymesse. Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: Gratangsbotn kapell

Søndag 6. mai - 6. søndag i påsketiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: Troms krets av søndagsskoleforbundet

Torsdag 17. mai - Grunnlovsdag

Gratangen kirke kl 09:30. 17. mai-gudstjeneste.

Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: Redd Barna

Søndag 20. mai - Pinsedag

Gratangen kirke kl 11:00. Konfirmasjonsgudstjeneste. Grete Glemmestad (sogneprest i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: Kors på Gratangen kirke

Søndag 3. juni - 2. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Prest Chistian Andersen og organist Tom Cato Amundsen. Takkoffer: NMS

Søndag 24. juni - 5. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Prest Chistian Andersen og organist Tom Cato Amundsen. Takkoffer:Kirkens SOS

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

 Kontakt spr. Tore Vatne Helland, tlf. 77021577 / 97593244.  Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no