Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 21. Januar - 3. søndag i Åpenbaringstiden

Gratangsheimen kl 11:00. Høymesse. Denne gudstjenesten er flyttet fra Gratangen kirke til Gratangsheimen for å inkludere beboerne der i gudstjenestefellesskapet.  Alle velkommen!

Søndag 28. Januar - Kristi Forklarelsesdag*

Gratangen kirke kl 11:00. Gudstjeneste. Utdeling av bibelbok til 11-åringene. Takkoffer: Det norske bibelselskap.

Søndag 4. februar - Kristi Forklarelsesdag*

Løvdal bedehus kl 11:00. Høymesse. Takkoffer: Løvdal bedehus

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Takkoffer: Kors på Gratangen kirke.

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

 Kontakt spr. Tore Vatne Helland, tlf. 77021577 / 97593244.  Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no