Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 20. august - 11. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Gudstjeneste med dåp. Takkoffer: Kors på Gratangen kirke.

Søndag 27. august - 12. søndag i treenighetstiden

Lavvoen på Holtås kl 11:00. Friluftsgudstjeneste. Reformasjonsjubileet markeres.  I lavvoen eller utenfor på det samiske tunet. Bålkaffe. I samarbeid med Hålogaland samiske forening og tidl. sokneprest i Ibestad. 

Søndag 10. september - 14. søndag i treenighetstiden

Gratangsheimen kl 11:00. Høymesse. Denne gudstjenesten er flyttet fra Gratangen kirke for å inkludere beboerne på Gratangsheimen i gudstjenestefellesskapet. Alle velkommen.

Søndag 10. september - ingen gudstjeneste

Søndag 17. september - 15. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Høsttakkefest. Reformsonsjubileet markeres. Utdeling av "Barnas kirkebok". Takkoffer; Kirkens Nødhjelp

Søndag 24. september - ingen gudstjeneste

Søndag 1. oktober - 17. søndag i treenighetstiden*

Gratangsbotn kapell kl 11:00. Høymesse. Takkoffer til kapellet. 

Søndag 15. oktober - 19. søndag i treenighetstiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Gudstjeneste. Markering av reformasjonsjubileet.  Presentasjon av konfirmantene.Foreldremøte etter gudstjenesten.

Vi har en liste over gudstjenester under planlegging.

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

 Kontakt spr. Tore Vatne Helland, tlf. 77021577 / 97593244.  Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no