Logo
Logg inn

Gudstjenesteliste

Søndag 26. november - Domssøndagen / Kristi kongedag*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Dåp. Takkoffer: Kors på Gratangen kirke

Søndag 3. desember - 1. søndag i advent

Gratangen kirke kl 18:00. Lysmesse. Konfirmantene leser tekster og bærer lys. Korsang v/ Kjølenkoret.

Søndag 10. desember - 2. søndag i advent*

Løvdal bedehus kl 11:00. Høymesse. Takkoffer: Løvdal bedehus 

Søndag 17. desember - ingen gudstjeneste

Søndag 24. desember - Julaften

Gratangsheimen kl 11:00. Juleandakt. Vi synger julen inn!  Alle velkommen!

Søndag 24. desember - Julaften

Løvdal bedehus kl 13:00. Julekveldsgudstjeneste. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp 

Søndag 24. desember - Julaften

Gratangen kirke kl 16:00. Julekveldsgudstjeneste. Julekrybbe. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

Mandag 25. desember - 1. juledag*

Gratangen kirke kl 11:00. Juledagsmesse. julekrybbe.  Takkoffer: Redd Barna

Søndag 31. desember - Nyttårsaften*

Gratangsbotn kapell kl 11:00. Høymesse. Alm. skriftemål.  Takkoffer: Kapellet

 

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

Gode grunner for ikke å gå i gudstjeneste

 

Lokal gudstjenesteordning for Gratangen menighet!

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

Gudstjenester og andakter  på Gratangsheimen

Det arrangeres også gudstjenester og andakter på Gratangsheimen. Disse annonseres internt på Gratangsheimen (ofte endringer).

De gudstjenestene på Gratangsheimen som evt. finnes på lista ovenfor, er menighetens hovedgudstjenester hvor vi håper på at mange utenfra kommer og deltar i fellesskapet sammen med beboerne.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen

Trenger du å høre en andakt her og nå? Prøv Andaktstelefonen - gratis (du må betale tellerskritt til vanlig takst)!

 

Spørsmål om gudstjenester?

 Kontakt spr. Tore Vatne Helland, tlf. 77021577 / 97593244.  Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no