Logo
Logg inn

Gudstjenester under planlegging

Av tom tirsdag 20 Januar 2009, oppdatert tirsdag 24 mai 2011 kl 15:00

MERK: Gudstjenester under planlegging. Dvs. at tid, sted og type gudstjeneste mm. kan endres!

Gudstjenester merket med * egner seg for dåp.

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

 

Søndag 23. desember - ingen gudstjeneste