Logo
Logg inn

Gudstjenester under planlegging

Av tom tirsdag 20 Januar 2009, oppdatert tirsdag 24 mai 2011 kl 15:00

MERK: Gudstjenester under planlegging. Dvs. at tid, sted og type gudstjeneste mm. kan endres!

Gudstjenester merket med * egner seg for dåp.

Merknader

  • Hvor ikke annet er anført, leder spr. Tore Vatne Helland gudstjenesten. Organist: Tom Cato Amundsen
  • Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd
  • Dåp kan legges til gudstjenester merket med stjerne (*)
  • Evt. endringer legges inn her på menighetens nettside og kunngjøres ved oppslag på kirkedøra og i butikkene.

 

Onsdag 28. mars - Skjærtorsdag

Gratangen kirke kl 18:00. Høymesse. Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen.

Søndag 1. april - Påskedag*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

Søndag 22. april - 4. søndag i påsketiden*

Gratangsbotn kapell kl 11:00. Høymesse. Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer:

Søndag 6. mai - 6. søndag i påsketiden*

Gratangen kirke kl 11:00. Høymesse. Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: 

Torsdag 17. mai - Grunnlovsdag

Gratangen kirke kl 10:00. 17. mai-gudstjeneste.

Christian Andersen (pensjonert tidl. spr. i Salangen) og org. Tom C. Amundsen. Takkoffer: Redd Barna