Logo
Logg inn

Aktiviteter

    Ingen kommende aktiviteter registrert.

Fasteaksjonen

Av tore torsdag 29 Januar 2009, oppdatert torsdag 6 april 2017 kl 14:36

Resultat for Fasteaksjonen 2017:

I bøssene: Kr 23 187 !!! Tidenes beste resultat i bøssene!

Totalt fikk vi inn kr. 24 000! Også det tidenes beste!

HJERTELIG TAKK TIL BØSSEBÆRERE OG GIVERE!

Dere konfirmanter har nå bidratt til noe som har enorm betydning for andre menneskers dagligliv. For kr. 200,- kan Kirkens Nødhjelp gi ett menneske tilgang på rent vant resten av livet.

Dere har nå vært med på å sørge for at hele 120 mennesker får rent varig vann i sin hverdag!

 Fasteaksjonen 2017 tirsdag 4. april.

Informasjon til konfirmanter og bøssebærere

Rodefordeling

Her finner du alt om Fasteaksjonen  (Kirkens Nødhjelps nettside)

Jonnas bøsseskole  (Se den!)

Fasteaksjonen 2017.  Kirkeposten nr. 2. Forside

Fasteaksjonen 2017. Kirkeposten nr. 2. Forside 

Nedenfor ser du litt om Fasteaksjonen de siste årene:
(Gratangen har hatt beste resultat pr. innbygger i Troms i mange år!) 

 

Fasteaksjonen 2016.
Også i år oppnådde Kirkens Nødhjelps bøsseaksjon i Troms fylke sitt beste kommuneresultat pr. innbygger her i Gratangen. I alt kr. 21300,- kom inn på aksjonsdagen. En stor takk til konfirmantene og øvrige bøssebærere og til alle glade givere!


Fasteaksjonen 2015

Resultat: Kr. 23 000,-   i bøssene!  Det beste resultatet i manns minne! 


Fasteaksjonen 2014

Det kom inn kr. 17746,- i bøssene.
Totalt ble resultatet  kr. 21 056,-  (- inkl. takkoffer fra gudstjenesten påskedag (kr. 2900,-) og en gave fra Diakoniutvalget (kr. 410)). 


Fasteaksjonen 2013

Resultatet av Fasteaksjonen 2013 ble kr. 17800,- innsamlet i bøssene!
I tillegg kom det inn kr. 3000,- i takkoffer til aksjonen i gudstjenesten påskedag.


Fasteaksjonen 2012 

Konfirmantene og noen av menighetens voksne  samlet i år inn kr. 19 000,- i bøssene! 
I tillegg fikk vi inn kr. 1000,- fra diakoniutvalget og kr. 3000,- i takkoffer påskedag. Altså totalt kr. 23 000,-  til mennesker i nød!  Hjertelig takk til alle! 


Fasteaksjonen 2011:  

Det kom inn  kr. 16800,- i bøssene i 2011!  I tillegg kommer et bidrag på kr. 1000,- fra diakoniutvalget og takkofferet påskedag på kr. 3800,-.  Tilsammen vil vi da ha fått inn  kr. 21600,-


Fasteaksjonen 2010

Konfirmantene samlet inn kr. 13 571 i bøssene! 
Det var et par tusen mindre enn i fjor, men det kan skyldes at vi nettopp også hadde Haiti-aksjonen. Et flott resultat! Legger vi til kr. 1000,- fra diakoniutvalget og takkofferet på påskedag, vil det samlede beløpet kanskje bli opp mot kr. 17 000.


Fasteaksjon 2009 

Konfirmantene (m. hjelp av foreldrene) samlet inn i bøssene  Kr. 15 700,- !
Med andre gaver og takkoffer påskedag i Gratangen kirke vil innsamlingssummen i Gratangen i år trolig komme opp i over kr. 20 000,-!