Logo
Logg inn

Aktiviteter

    Ingen kommende aktiviteter registrert.

Konfirmantforeldre

Av tore onsdag 28 Januar 2009, oppdatert torsdag 5 oktober 2017 kl 14:05

Samarbeid med foreldre (og faddere)

Foreldre og faddere er en viktig ressurs for en innholdsrik konfirmasjonstid. Vi erfarer at et godt samarbeid med foreldre og faddere gir en bedre konfirmasjonstid i en menighet med begrensede frivillige ressurser. Dessuten får dermed  foreldre og faddere endelig et godt tilbud om å ta del i menighetsarbeidet og opplæringen av sine døpte i tråd med dåpsforpliktelsen som lød ved døpefonten. Det gir større mening og innhold i det å være dåpsforeldre og faddere. Ikke minst fadderne bør gripe denne. gyldne anledningen til å delta praktisk til beste for sin konfirmant og medkonfirmantene.

Mer om hva du kan bidra med som fadder

Mer informasjon om samarbeidet i praksis og foreldres ansvar

Informasjon
Det meste av informasjon og kontakt underveis formidles gjennom SMS, epost og denne nettsiden. SMS'er sendes som masseutsendelse fra konfirmantlærers telefonnummer (97593244) og kan besvares når konfirmantlærers tlf.nr. står som avsender. Legg inn konfirmantlærers mobilnr. (97 59 32 44) i telefonlista på telefonen din. Det viktigste er at alle venner seg til å bruke menighetens nettsted og ikke minst nettopp denne foreldresiden,- og fra i år også konf.no. Når noe viktig nytt er lagt ut, vil det bli varslet pr. SMS og evt. i tillegg sendt ved som vedlegg til en epost. 
Når det gjelder forhold som gjelder konfirmantenes fravær og orden, finner dere det i avtalen om ro og orden.
 

 

OBS!!!  Måltid for konfirmantene:

Fra og med samvær 2. februar (19. oktober) varer samværene i 3 timer (18.00-21.00) og foreldre / faddere bidrar med å lage et lite kveldsmåltid til konfirmantene (ca. kl 19.30-20.00). Mer informasjon og organisering skjer i foreldremøtet etter gudstjenesten med presentasjon søndag 15. oktober. 

 


 Vi samarbeider om kjøring av konfirmantene

Vi oppfordrer foreldrene til å samarbeide med hverandre om transport av konfirmantene til og fra samværene i menighetssalen. Særlig de som bor utover og innover i fjorden bør ha god kontakt med hverandre for å redusere unødvendig kjøring.

Svar på vanlige spørsmål fra foreldre og foresatte 

Mer info om konfirmasjonstiden kan du finne på kirkens konfirmant-nettside.

 ________________________________________________________________________

Spørsmål om noe som gjelder konfirmasjonstiden?

Ta kontakt med presten på tlf. 97593244.
(Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no)