Logo
Logg inn

Aktiviteter

    Ingen kommende aktiviteter registrert.

Gudstjenester

Av tom onsdag 28 Januar 2009, oppdatert torsdag 5 oktober 2017 kl 14:10

Om gudstjenestene i konfirmasjonstiden

 

  • Gudstjenestene (minst 8) er en obligatorisk del av konfirmasjonstiden.
  • Dersom du får fravær fra en av gudstjenestene på planen, deltar du i en annen gudstjeneste.
  • Når du har deltatt i en gudstjeneste, skriver du navnet ditt på en utlagt frammøteliste i sakristiet etter gudstjenesten.
  • Dersom du deltar i gudstjeneste utenfor Gratangen, må du ha med deg bekreftelse derfra.
  • OBS: De som ikke har møtt til alle gudstjenestene i planen for høstsemesteret, må ta dette igjen i vårsemesteret.


Høstsemesteret 2017

Konfirmantene møter til minst 4 gudstjenester i høstsemesteret (gjerne flere!):

1) Søndag 15.  okt.: Gratangen kirke kl. 11.00.  Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene. Foreldremøte.

 

2) Søndag 5.  nov. (Allehelgensdag): Gratangen kirke kl. 11.00.  Allehelgensdagsmesse.

3) Søndag 10. desember (2. Søndag i advent)  .: Gratangen kirke kl. 18.00. Lysmesse. Konfirmantene  i hvite kapper. Tekstlesninger.  Lystenning.

4) Lørdag 24. des. (Julaften): Gratangen kirke kl. 16.00. Julekveldsgudstjeneste  (Eller samme gudstjeneste på Løvdal bedehus kl. 13.00)

Gudstjenesteliste finnes i Kirkeposten og her på vår nettside (se menyen på forsiden). Konfirmantlærere kan gi råd om hvilken gudstjeneste som er best å velge dersom du ikke har kunne komme på en av semesterplanens gudstjenester og må velge en annen. 

Vårsemesteret 2018
Konfirmantene deltar minst på de fire oppsatte gudstjenestene, gjerne flere!  Se semesterplanen.  

 

 _____________________________________________

 Spørsmål om noe som gjelder konfirmasjonstiden?

 Ta kontakt med presten på tlf. 97593244.
(Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no)