Logo
Logg inn

Kontakt oss

Av tom onsdag 17 september 2008, oppdatert mandag 2 juli 2018 kl 10:11

Menighetens postadresse:

Nordsiveien 73
9470 Gratangen  


Sokneprest  
Stillingen er for tiden ubesatt. Den blir lyst ut etter sommeren.

Det innføres fra 4/6-2018 ei ny beredskapsordning for prester. Den gjelder hverdager kl. 15.00 til kl. 09.00, samt alle lørdager, søndager og helligdager. En prest vil kunne kontaktes via et nasjonalt beredskapsnummer: 22 88 14 85. Det skal brukes skal brukes for å forestå soknebud (dvs hjelp til kritisk syke eller døende) eller for sjelesorg som ikke kan utsettes til neste hverdag.

Når man utenom disse tidene, dvs mandag til fredag kl 9-15, vil kontakte en prest, kontakter man sin lokale prest. Da vi i Gratangen ikke har tilsatt prest for tiden, kan dere kontakte prosten på telefon nr 415 74 644.

Organist og kirkeverge

Tom Cato Amundsen
Mobil: 97198022
Tlf. 77021723
Epost: kirkeverge@gratangen.kirken.no

Kirketjener (30%)
Sigrid Engset Nordmo
Tlf. 92288576
Epost: sigriden@online.no