Logo
Logg inn

Kontakt oss

Av tom onsdag 17 september 2008, oppdatert onsdag 4 april 2018 kl 13:04

Menighetens postadresse:

Nordsiveien 73
9470 Gratangen  


Sokneprest  
Stillingen er nylig lyst ut.

Vikar inntil videre er Christian Andersen

Mobil: 41578766

Organist og kirkeverge
Tom Cato Amundsen
Mobil: 97198022
Tlf. 77021723
Epost: kirkeverge@gratangen.kirken.no

Kirketjener (30%)
Sigrid Engset Nordmo
Tlf. 92288576
Epost: sigriden@online.no