Logo
Logg inn

Kontakt oss

Av tom onsdag 17 september 2008, oppdatert torsdag 5 oktober 2017 kl 14:56

Menighetens postadresse:

Nordsiveien 73
9470 Gratangen  


Sokneprest  
Tore Vatne Helland
Nergårdveien 4, 9470 Gratangen
Mobil: 97593244
Hjemmekontor tlf. 77021577
Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no

Organist (50%)
Tom Cato Amundsen
Mobil: 97198022
Epost: tom.cato.amundsen@gratangen.kirken.no

Kirkeverge (50%) 
Tom Cato Amundsens vikarierer som kirkeverge inntil videre.
Tlf. 77021723
Mobil: 90888553
Epost: kirkeverge@gratangen.kirken.no

Kirketjener (30%)
Sigrid Engset Nordmo
Tlf. 92288576
Epost: sigriden@online.no