Logo
Logg inn

Kontakt oss

Av tom onsdag 17 september 2008, oppdatert tirsdag 11 oktober 2016 kl 15:50

Menighetens postadresse:

Nordsiveien 73
9470 Gratangen  


Sokneprest  
Tore Vatne Helland
Nergårdveien 4, 9470 Gratangen
Mobil: 97593244
Hjemmekontor tlf. 77021577
Epost: tore.helland@gratangen.kirken.no

Organist (50%)
Tom Cato Amundsen
Mobil: 97198022
Epost: tom.cato.amundsen@gratangen.kirken.no

Kirkeverge (50%) 
Rolf Karl Jensen
Tlf. 77021723
Mobil: 90888553
Epost: kirkeverge@gratangen.kirken.no

Diakoniarbeider (20%) Besøkstjeneste/sjelesorg
Agnes Bakkeid Lindell
Mobil: 90243605
Epost: agnes.lindell@gratangen.kirken.no   

Kirketjener (30%)
Sigrid Engset Nordmo
Tlf. 92288576
Epost: sigriden@online.no