Logo
Logg inn

Kontakt oss

Av tom onsdag 17 september 2008, oppdatert torsdag 16 august 2018 kl 13:00

Menighetens postadresse:

Nordsiveien 73
9470 Gratangen  


Sokneprest  
Stillingen er for tiden ubesatt. Den blir lyst ut etter sommeren.

 

Organist og kirkeverge

Tom Cato Amundsen
Mobil: 97198022
Tlf. 77021723
Epost: kirkeverge@gratangen.kirken.no

Kirketjener (30%)
Sigrid Engset Nordmo
Tlf. 92288576
Epost: sigriden@online.no