Logo
Logg inn

Menighetsrådet

Av tore fredag 23 april 2010, oppdatert mandag 9 november 2015 kl 18:29

Gratangen menighetsråd 2015-19.
Fra venstre: Johan Moeng, Rolf Jensen, Kristian Jørgensen, Steinar Nygård, Maj-Lisa Sørensen, 
Sigrid Nordmo, Anniken Enge (første varamedlem) og Karen Unni Olsen. Jorid Sandal var ikke 
tilstede da bilde ble tatt av rådets faste medlem, sokneprest. Tore Vatne Helland.

Gratangen menighetsråd 2015-19. Fra venstre: Johan Moeng, Rolf Jensen, Kristian Jørgensen, Steinar Nygård, Maj-Lisa Sørensen, Sigrid Nordmo, Anniken Enge (første varamedlem) og Karen Unni Olsen. Jorid Sandal var ikke tilstede da bilde ble tatt av rådets faste medlem, sokneprest. Tore Vatne Helland. Foto: TVH

Menighetsrådet 2011-2015

Menighetsrådet 2011-2015 Foto: TCA

Menighetsrådet 2009-11 konstituert 1. oktober 2009

Menighetsrådet 2009-11 konstituert 1. oktober 2009 Foto: TVH

MENIGHETSRÅDSVALGET 2015. VALGRESULTAT.

 

I Gratangen menighetsråd skjer dette sjelden. Her er spontanitet nok!

I Gratangen menighetsråd skjer dette sjelden. Her er spontanitet nok!

Ny lokal grunnordning for gudstjenesten i Gratangen menighet

Menighetsrådet ahr denne våren arbeidet med å få fram et forslag til ny gudstjenesteordning for vår menighet i tråd med det vi har fått av retningslinjer fra Kirkerådet.
Mer om dette kan du lese under ny gudstjenesteordning 2011 i menyen øverst til høyre på denne siden.

Handlingsplan 2014-16

En gruppe bestående av 3 personer fra menighetsrådet utarbeidet i 2011 en handlingsplan for Gratangen menighet sammen med menighetsrådet. I desember 2013 ble planen revidert. Planen er tenkt å være en utfordring for hele menigheten.  Handlingsplan 2014-16

Les mer om menighetsrådets/ fellesrådets arbeid i "Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2011-15" 

...men her lokalt hos oss er det jo bedre, for vi har kommunekirke!

...men her lokalt hos oss er det jo bedre, for vi har kommunekirke!

Kirkevalget 2011

Kirkevalget 2011

Kirkevalget 2011

Tiden for Menighetsrådet 2009-11 er nå gått ut ut og det nye rådet 2011-15 er i gang fra 18. oktober 2011. Valget skjedde i forbindelse med kommunevalget 11-12. september.  Mer informasjon om valgresultatet.

Menighetsrådet 2011-15

Medlemmer:
BRIT HVEEM
, 54 år 
GITTE HOFF, 37 år
ONA MERETHE WÅGEN, 47 år
ROLF KARL MOE JENSEN, 62 år
IRENE ODDBJØRG HANSSEN, 56 år
KRISTIAN JØRGENSEN, 60 år  
REIDULF SVERRE PEDERSEN, 66 år
ANN-SISSEL MYRLUND, 59 år
SPR. TORE VATNE HELLAND,
60 år

Varamedlemmer:
THORSTEIN PAUL INGE JØRGENSEN, 60 år | 343 stemmer
MAJ-LISA SØRENSEN, 57 år | 335 stemmer
OLAUG OLSEN, 80 år | 333 stemmer
ADRIAN BJØRKLI, 25 år | 330 stemmer

KURT HÅKON BJØRKLI, (46 år) var innvalgt i rådet, men har fått innvilget fratredelse fra vervet.

Sekretær/daglig leder: Kirkeverge Agnar Eilifsen


 

Mer informasjon om menighetsrådsvalget (Gratangen menighet)

Valget er også et valg av nytt bispedømmeråd for Nord-Hålogaland bispedømme.

Mer informasjon om bispedømmerådsvalget (Nord-hålogaland bispedømme)

Generell informasjon om Kirkevalget 2011


 

På denne siden finner du ellers stoff om virksomheten i Gratangen menighetsråd. Bruk menyen øverst til høyre.