Logo
Logg inn

Menighetsrådsvalg 2015

Av tore onsdag 8 juli 2015, oppdatert fredag 28 august 2015 kl 12:09


Informasjon om Kirkevalget 14. sept. 2015 og presentasjon av kandidater til Menighetsrådsvalget i Gratangen finner du HER.

Du finner også informasjon på kirken.no

Menighetsrådsvalget i Gratangen sokn 2015

Menighetsrådsvalget i Gratangen sokn 2015.

Informasjon om Bispedømmerådsvalget 14. sept. 2015

Nominasjonskomiteens liste

er utarbeidet av en nominasjonskomité som er valgt av representanter fra menighetsrådene i de enkelte prostier. Listen har tatt utgangspunkt i kandidater som er foreslått fra menighetsråd, supplert med forslag fra ungdomsrådet og fra nominasjonskomiteens medlemmer. 

Komiteen har etter beste evne søkt å prioritere kandidatene ut fra det de selv har anført om kompetanse og erfaring, 
og holdninger til vervet. Utvalg av kandidater og prioriteringer er gjort etter avstemminger i komiteen med alminnelig flertall. Komiteen har videre søkt å etterkomme valgreglenes forutsetning om minst 40 % av begge kjønn, representasjon fra forskjellige distrikter i bispedømmet, en andel på minst 20 % av kandidatene under 30 år, og bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

 Lista med navn, stilling, menighet og alder finner du her. 

Presentasjon av kandidatene i pdf finner du her. 

Presentasjon av kandidatene på kirken.no finner du her.

 

"Åpen Folkekirke"

i Nord-Hålogaland har levert inn kandidatliste til valg på leke representanter. Deres liste presenteres slik:

Åpen Folkekirke bygger på Kjærlighetens evangelium og ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Åpen Folkekirke vil arbeide for at likekjønnede par kan vies i kirken, 
og vi vil motarbeide diskriminering av kvinnelige prester.

Lista med navn, stilling, menighet og alder finner du her

Presentasjon av kandidatene i pdf finner du her.

Presentasjon av kandidatene på kirken.no finner du her.