Logo
Logg inn

Vedtak om priser på tjenester 2010

Av tore onsdag 19 mai 2010, oppdatert onsdag 18 mai 2016 kl 15:04

Menighetens økonomi er vanskelig og Gratangen menighetsråd har vedtatt følgende satser for enkelte av de tjenestene menigheten tilbyr:

  • Leie av menighetssal med egen rengjøring:  kr. 1000,-
  • Leie av menighetssal uten rengjøring:  kr. 1500,-
  • Gravlegging av utenbygds boende i kistegrav:  kr. 5000,-
  • Gravlegging av utenbygds boende i urnegrav:  kr. 3000,-
  • Festeavgift for grav (20 år):  kr. 2000,-   

Festeavgifta skal vedtas av kommunestyret.