Logo
Logg inn

Handlingsplan

Av tore onsdag 26 oktober 2011, oppdatert onsdag 26 oktober 2011 kl 17:54

Gratangen kirke - alterpartiet

Gratangen kirke - alterpartiet Foto: TVH

HANDLINGSPLAN 2011 - 2013

GRATANGEN MENIGHET

 
En gruppe bestående av 4 personer fra menighetsrådet har sammen med menighetsrådet utarbeidet en handlingsplan for Gratangen menighet. Planen er tenkt å være en utfordring for hele menigheten.

Vår lokale plan er delt inn i fem temaer:
1.      Gudstjenesteliv
2.      Trosopplæring / undervisning
3.      Diakoni
4.      Misjon
5.      Administrasjon

Denne planen er et arbeidsredskap og en rettesnor for både, menighetsråd, ansatte og politikere. 

Det er vårt ønske at mange blir inspirert til å delta i menighetsarbeidet.

Les planen og la deg engasjere!