Logo
Logg inn

Menighetens misjonsprosjekt

Av tore mandag 29 mars 2010, oppdatert fredag 2 mai 2014 kl 12:38

Colin Archer - skuta  Shalom  står sentralt i Shalom-arbeidet

Colin Archer - skuta Shalom står sentralt i Shalom-arbeidet

SHALOM!   

I 2004 inngikk Gratangen menighet en avtale med Det norske misjonsselskap (NMS) om samarbeid i selskapets misjonsprosjekt "Shalom" på Madagaskar. Den gassisk-lutnherske kirke (FLM) driver prosjektet med støtte fra NMS. 

1997 opprettet FLM en egen arbeidsgren for å nå muslimer med evangeliet. Med navnet Shalom signaliseres et dobbelt siktemål: å arbeide for fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer og samtidig vitne frimodig om Jesus som eneste vei til fred med Gud. En har dessuten valgt en helhetlig tilnærming til muslimene, der evangelisering, helseomsorg, jordbruksveiledning og alfabetisering går hånd i hånd. I august 2004 ble båten Shalom innviet til bruk i arbeidet. Med båten når en frem til nye steder der det ikke er veiforbindelse. Shalom er engasjert i fem av kirkens synoder, med over 100 medarbeidere fordelt på et tjuetalls byer og landsbyer.

Shalom med egen blogg

Om prosjektet i Kirkeposten nr. 9 2004

Folder om misjonsprosjektet

Gratangen menighets samarbeidsavtale med Misjonsselskapet 2004

Vennskapsposten fra Madagaskar:

Nosy Malala nr. 7- 2010.
Nosy Malala nr. 12-2011.
Nosy Malala nr. 13-2011.
Nosy Malala nr. 16 - Des 2011.
Nosy Malala nr. 17 - Feb 2012
Nosy Malala nr. 18 - Mai 2012
Nosy Malala nr. 20 - Sept 2012
Nosy Malala nr 24 - Mai 2013
Nosy Malal nr 27 . Mai 2014

SISTE NYTT OM BÅTEN SHALOM!

Misjonsprosjektet "Shalom" er mye mer enn drift av båten "Shalom". Menigheten støtter prosjektet videre selv om båten nå er ute av drift.

 

Fred!

Fred!