Logo
Logg inn

Prestens side

Av tore onsdag 5 september 2012, oppdatert onsdag 5 september 2012 kl 11:58

Prestens side


Her finner du noen kommentarer v/ spr. Tore Vatne Helland om kristen tro i vår tid.

Gudstjenestefornyelse?

De siste årene har det vært store forventninger om ny liturgi og gudstjenesteordning i Den norske kirke. "Fornyelse" er et ord som ofte brukes. Men hva er fornyelse? Hvem er liturgien til for og hva skal den gi oss?     
Min kommentar 04.06.10

Ondskapen og forkynnelsen

Etter den tragiske terrordagen 22. juli 2012 da ondskapens gru syntes å overvelde oss, fikk Den norske kirke en viktig rolle i sorgarbeidet. Også ved markeringen 22. juli nå ett år etter, stod kirken sentralt. Det som skjedde preget gudstjenestene og forkynnelsen i hele landet. Men den som skal tale som Guds ord fra prekestolen ved en slik anledning står overfor en alvorlig utfordring om han vil være tro mot sin Gud og sin menighet.         
Min kommentar 10.08.12