Logo
Logg inn

Aktiviteter

    Ingen kommende aktiviteter registrert.

Mandagsklubb

Av tom fredag 23 oktober 2009, oppdatert tirsdag 1 mars 2016 kl 20:45

Mandagsklubben

Søndagskolen ble mandagsklubb på onsdager!

Fra den siste Mandagsklubben i 2015. Etter julevandringen i kirke veileder Gitte Hoff barn og voksne hvordan de skal lage stearinlys. Etterpå ble det julegrøt.

Fra den siste Mandagsklubben i 2015. Etter julevandringen i kirke veileder Gitte Hoff barn og voksne hvordan de skal lage stearinlys. Etterpå ble det julegrøt. Foto: TVH

Mandagsklubben har i de siste årene hatt omkring 20 - 30 barn på alle kveldene og vært svært populært!

Mandagsklubben er for barn fra 4 år og oppover og samles en onsdag (!) i måneden høst, vinter og vår i menighetssalen i kirken.

Vår diakoniarbeider, som har ledet og organisert arbeidet med Mandagsklubben de siste 5 årene sammen med One Wågen og Irene Hansen, måtte dessverre slutte i jobben etter sommeren 2015. Høsten 2015 har vi likevel klart å ha noen mandagsklubbkvelder ved hjelp av midlertidig ansatt diakoniarbeider Hilgunn Jakobsen og noen frivillige, deriblant Gitte Hoff og Ona Wågen. Fra januar 2016 er disse ikke lenger med og utfordringene blir større.  Vi håper noen av foreldrene eller andre ser verdien av å fortsette å samle så mange barn i kirka ca 8 ganger i året til fellesskap, skapende arbeid og opplæring i hva de har fått av Gud i dåpsgave.  Vi trenger frivillige!  For de som tar lederansvar, vil vi kunne vurdere en godtgjørelse som "lønn". 

Vi ønsker å fortsette med mandagsklubben våren 2016, men trenger frivillige medarbeidere! 

Pr. februar 2016 er det lite trolig at vi får bruke diakonistillingen dersom vi ikke får en utdannet diakon som søker. Dermed må vi basere oss på frivillige i det videre arbeidet med Mandagsklubben. Jessica Bolle har meldt at hun blir med som en av de som tar ansvaret for samlingene. Spr. Tore Vatne Helland vil også delta med å ta ansvar for å gi barna del i en bibelfortelling hver gang (barneandakt). Men vi trenger et par motiverte personer til som er med å tar ansvaret for planlegging og organisering av innholdet i hver samlig, samt det praktiske arbeidet. 

Spørsmål om dette trosopplæringstiltaket rettes inntil videre til kirkeverge Agnar Eilifsen, tlf. 97591962  Epost: agnar.eilifsen@gratangen.kirken.no.

 

______________

Høstsemesteret 2014 åpnet med busstur til Narvik på kino sammen med Barnekoret. Vi fikk en flott tur sammen. Se bilde og omtale av kinoturen

 

Fra mandagsklubben 16. januar 2012. Etter flere andre aktiviteter samles barna rundt Liv Oddrun og leker

Fra mandagsklubben 16. januar 2012. Etter flere andre aktiviteter samles barna rundt Liv Oddrun og leker "Gudsrikeleken". Etterpå blir det litt å spise. Foto: TVH

 

Pepperkakebaking på den første mandagsklubben 05.12.11 der 18 barn var med!

Pepperkakebaking på den første mandagsklubben 05.12.11 der 18 barn var med! Foto: Liv Oddrun Sæther